Thứ ba, ngày 14 Tháng 4 năm 2020

cam bien

“Chúng tôi thường xuyên nắm tình hình tại khu vực cửa khẩu. Phải khẳng định tình hình ùn tắc tại một số cửa khẩu là có, thậm chí có nơi không phải 1.000-2.000 container bị ùn tại phía VN, mà có...
Cuối tháng 6/2011, công ty Lytro (Mỹ) khẳng định tạo ra cảm biến ảnh "trường ánh sáng" khác hoàn toàn với sensor truyền thống. Cảm biến n...
Subscribe to cam bien