Chủ nhật, ngày 19 Tháng 4 năm 2020

Duong Trung Quoc

“Không đại diện cho nguyện vọng của cử tri chúng tôi”Liên quan đến bài viết “Dương Trung Quốc: Bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)” (dưới bài viết ký tên là Hoàng Hữu Phước...
Đứng về phía “cung” thì cũng phải coi đó là một “loại kinh doanh có điều kiện” để kiểm soát và hạn chế... Đương nhiên, nếu có luật thì từ văn bản đến đời sống còn có một...
Subscribe to Duong Trung Quoc