Thứ bảy, ngày 24 Tháng 12 năm 2022

WhatsApp

Với 450 triệu người dùng có đăng nhập hàng tháng và hơn 1 triệu người đăng ký mới mỗi ngày, WhatsApp là một trong những dịch vụ đang dẫn đầu cuộc đua nhắn tin trên di động, trong khi Facebook...
Mới đây, dẫn nguồn một số trang thông tin cả trong và ngoài nước, Việt Nam đang cân nhắc việc thay đổi chính sách về vấn đề hoạt động của các các công vụ viễn thông miễn phí vận hành trên nền tảng...
Subscribe to WhatsApp