Bạn đang ở đây

Quý 3/2021: Xiaomi tăng trưởng ổn định

Trong công bố tài chính chưa thẩm định mới nhất, Xiaomi cho biết tổng doanh thu của hãng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Trong quý 3 năm 2021, tổng doanh thu của Xiaomi đạt 78,1 tỷ NDT, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 5,2 tỷ NDT, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Xiaomi cho biết, “Trong quý 3 năm 2021, hãng đã tiếp tục củng cố chiến lược cốt lõi ‘Smartphone × AIoT’ và tiến sâu vào thị trường smartphone cao cấp. Doanh thu từ các dịch vụ Internet của chúng tôi đã đạt mức cao mới theo quý và chúng tôi vẫn cam kết tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để củng cố thêm khả năng cạnh tranh cốt lõi của sản phẩm của Xiaomi".

Bị ảnh hưởng bởi môi trường vĩ mô toàn cầu cũng như tâm lý thị trường đối với lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc trong quý 3, các khoản đầu tư dài hạn của Xiaomi được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ trong giai đoạn hiện tại đã tạo ra các khoản lỗ tài chính chưa thực hiện có tác động đáng kể đến lợi nhuận ròng của Xiaomi. Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh cốt lõi của Xiaomi vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Xiaomi cho thấy mô hình kinh doanh và hoạt động xuất sắc với tổng doanh thu và lợi nhuận ròng đã điều chỉnh đều duy trì mức tăng trưởng vững chắc.

people like INLOOK.VN fanpage