Thứ tư, ngày 6 Tháng 5 năm 2020

Razer

Razer Blade được Razer ấp ủ và phát triển đã lâu, có màn hình 17.3 inch và thiết kế siêu mỏng chỉ 0.88 inch (khoảng 22mm). Razer...
Subscribe to Razer